Veljko Armano Linta

“To design is to spread a thin envelope around our interactions.”

– Dinko Kovačić, architect